5,53 millioner til UngArena i Bø og Sauherad!

Klikk for stort bilde

UngArena er et lavterskel samtaletilbud til unge, der man kan komme å snakke om små og store problemer man opplever i hverdagen. Bø og Sauherad kommuner har fått 5,53 millioner kr. i tilskudd fra Telemark fylkeskommune til å etablere UngArena som et tiltak innen psykisk helse for unge i Bø og Sauherad. 

Midlene er knyttet til satsingen «Program for folkehelsearbeid i kommunene», og har som hovedmål å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Det er Frøydis Haukelan,  folkehelsekoordinator,  og kommunepsykolog Brita Rønning Iversen som har stått for søknaden.

På UngArenasenteret vil de unge møte ulike fagpersoner, som arbeider med barn og unge i kommunens ulike tjenester. I tillegg vil det jobbe frivillige og erfaringskonsulenter på senteret. Modellen har tidligere bare vært prøvd ut i bydel Gamle Oslo.Se her >>>ungarenaoslo.no

I Bø og Sauherad vil vi i tillegg til samtaletilbudet også etablere en sosial møteplass der unge kan drive med meningsfulle aktiviteter. Brukermedvirkning vil være et sentralt prinsipp, og ungdom vil selv være med å utforme tiltaket sammen med ansatte i de ulike tjenestene. En arbeidsgruppe vil etableres så fort det lar seg gjøre.

Dette er spennende og viktig arbeid for barn og unge i kommunene våre!

Klikk for stort bildeKommunepsykolog Brita Rønning Iversen t.h og folkehelsekoordinator Frøydis Haukeland t.v.