Vedtar grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner

 Klikk for stort bilde

 Sauherad kommune ble i går underrettet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet om avgjørelse i saken om grensejustering ved Hjuksebø. Departementets vedtak er i tråd med flertallsvedtaket i Sauherad kommunestyre og omfatter Hjuksebø og Angard grunnkretser, som fra 1.1.2020 blir en del av Notodden kommune.

Dette er også i samsvar med et ønske fra et flertall av de som bor på Hjuksebø. Også Notodden og Bø kommunestyrer og fellesnemnda for nye Midt-Telemark kommune har behandlet saken, og stiller seg positive til grensejustering. Departementets avklaring var derfor ikke overraskende, men det var nyttig at den kom nå, slik at vi vet hva vi har å forholde oss til i det videre arbeidet med ny kommune.

Vi ser frem til god dialog med Notodden om en ryddig overgang.

 

Les prosessen med grensejustering her >>>Grensjustering 

Les vedtaket fra Kommunal- og moderniseringsdepratementet her
>>> Vedtar grensejustering 

>>> Vedtak om grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner (PDF, 343 kB)