Valg 2019 - Manntall - tidligstemmegivning - forhåndsstemmegivning

Klikk for stort bildeI år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgdagen er mandag 9. september 2019.

Ved valget velger vi hvem som skal representere oss i kommunestyret og fylkestinget. Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest. Når du stemmer, er du med og avgjør hvem som skal representere deg og dine interesser i kommunestyret og fylkestinget.

Manntall

Det er ikke nødvendig å registrere seg eller på på noen måter melde seg inn i manntallet, alle som har stemmerett er manntallsført.

Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. hvor du er manntallsført og har stemmerett er avhengig av i hvem kommune du er folkeregistrert som bosatt i per 30. juni hvert valgår. Dersom du registrerer flytting til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, har du stemmerett i din gamle bostedskommune. Dersom du registrerer flytting før 30. juni i valgåret vil du ha stemmerett i din nye bostedskommune.

Alle kommuner er pålagt å skrive ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntallet er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og evt. sende inn en klage dersom det er feil i manntallet.

Utleggingsmanntallet blir gjort offentlig tilgjengelig på kommunehuset på Akkerhaugen, servicekontoret på Bekkevoll (teknisk eining i Bø) og bibliotekene i Bø og Sauherad i løpet av juli.

Les mer om stemmerett og manntall her.

 

Tidligstemmegivning

Velgere som ikke kan stemme i perioden for forhåndsstemmegivningen eller på valgdagen, kan henvende seg til kommunen og stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 12. august.

Ta kontakt med servicetorget for å avtale tid:

Sauherad kommune
35 95 70 00

Bø kommune
35 05 90 00

 

Forhåndsstemmegivning

Fra mandag 12. august til og med fredag 6. september kan du forhåndsstemme i hvilken som helst kommune.

Dersom du stemmer utenfor egen kommune, skal du få en stemmeseddel med navnene på de sentralt registrerte partiene. Du må krysse av for hvilket parti du vil stemme på. Stemmeseddelen er uten navn på partiet sine kandidater, og du kan derfor ikke gi personstemme.

Er ikke partiet eller gruppa du ønsker å stemme på oppført på stemmeseddelen, kan du skrive navnet på dette partiet/gruppa på stemmeseddelen. Du kan også selv skaffe stemmeseddelen fra kommunen din og bruke denne om du ønsker å gi personstemmer til kandidater.

Oversikt over forhåndsstemmesteder og tidspunkt finner du her.

 

Husk legitimasjon når du skal stemme

Legitimasjon må minst innholde velgeren sitt navn, fødselsdato og bilde. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

 

Mer om valget finner du på kommunens hjemmesider eller valg.no