Stengt kontor i forbindelse med flytting

Tjeneste for psykisk helse og rus i Sauherad holder stengt torsdag 24.og fredag 25.oktober 2019, grunnet flytting av tjenesten til Bø. 

Tjenestene blir da bli samlokalisert med felles lokaler i Bø.
Ny besøksadresse til tjenesten fra og med 28.oktober er:
Gvarvvegen 48
3810 Bø. 

Avdelingsleder: Kristine von Hirsch Hellstad, mobil:97042933.