Søk på kulturmidler - vår 2019

Frist for lag og foreninger er 1. april.

Klikk for stort bilde Kulturmidler kan søkes av frivillige lag, foreninger og organisasjoner i Sauherad med hovedvekt på barne- og ungdomsarbeid. Det er gratis å søke. 

Frist for å søke kulturmidler våren 2019 er satt til 1. april.

Les mer om hvordan du kan søke

Kontakt Sindre Flø dersom du har spørsmål
sindre.flo@sauherad.kommune.no