Punktering av kanadagåsegg i Nome og Sauherad

Midt-Telemark Landbrukskontor trenger tips om reir i vårsesongen slik at kommunens folk kan iverksette tiltak ved å punktere egg. 

 

Tips kan gis til

  • Midt-Telemark Landbrukskontor v/ Øystein Saga 35 95 77 73
  • Fagrådet for vilt og innlandsfiske i Nome v/ Hans Arne Vibeto 91 59 26 05
  • Vilt og fiske utvalget i Sauherad v/Thorleiv Holtskog 90 18 42  03.

Prosedyre
 

Alle eggene i reiret punkteres, bortsett fra ett. Dette er fordi at gåsa skal fostre opp en unge slik at en unngår omlegging av nye egg. Punktering av egg er derfor en bedre metode enn innsanking av egg, da dette ofte kan føre til omlegging av nye egg og at gåsa finner andre steder å hekke.  Formål: Formålet er  å redusere bestanden av kanadagås som et tillegg til ordinær jakt. En reduksjon i bestanden av gås vil bidra til mindre konflikter med tilgrising av badeplasser, friluftsområder og beiteskader i landbruket.