NY AREALDEL FOR MIDT-TELEMARK - ÅPENT PLANKONTOR I BØ OG PÅ GVARV

Prosjektgruppa som utarbeider utkast til ny arealdel av kommuneplanen for Midt-Telemark kommune flytter ut av kontora 2. og 3.12. for å møte innbyggere, organisasjoner og næringsliv som ønsker en prat om ny arealdel. Velkommen innom Framstugo i Gullbring mandag 2.12. mellom kl 16 og kl 18 eller Frivillighetssentralen på Gvarv tirsdag 3.12. mellom kl 13 og kl 14.

Sauherad og Bø kommuner har nå varsla oppstart av arbeid med ny arealdel og sendt planprogram (PDF, 2 MB) for prosessen på høring. Frist for å komme med merknader til planprogrammet og innspill til selve planarbeidet er 1.1.20.

Om du har spørsmål til planarbeidet, ønsker å drøfte ei problemstilling eller vil komme med innspill til selve planen, så er du velkommen til å komme innom vårt åpne plankontor mandag 2. og tirsdag 3. desember.