Kom med forslag til kandidater til årets kulturpris og ungdomskulturpris i Sauherad!

Frist 25. oktober.

Kulturprisen 2019

Sauherad kommunes kulturpris skal gå til en eller flere personer som på en eller annen måte har

markert seg innenfor kulturlivet i Sauherad kommune.

Prisen er på kr. 10 000,-. Utvalg for oppvekst og kultur er jury og prisutdelinga skjer i siste kommunestyremøte før jul.

Kulturprisen

 

Ungdommens kulturpris 2019

Prisen tildeles unge inntil 25 år som inspirasjon for videre utvikling, og kan tildeles kulturutøvere med utpreget talent innenfor sitt felt. Dette kan være innenfor musikk, dans, visuell kunst, scenekunst, litteratur eller idrett og friluftsliv. Prisen tildeles ungdom som er bosatt i Sauherad, eller i spesielle tilfeller ungdom som er bosatt utenfor kommunen grunnet studier.

Prisen er på kr. 10 000,-. Utvalg for oppvekst og kultur er jury og prisutdelinga skjer i siste kommunestyremøte før jul.

 

Frist for å komme med forslag til kandidater til begge prisene er 25. oktober 2019. Forslag sendes postmottak@sauherad.kommune.no.

 

Ungdommens kulturpris