Informasjon vedrørende avvikling og ombygging av passlokasjoner i Sør-øst politidistrikt

I Sør-Øst politidistrikt har Justis- og beredskapsdepartementet besluttet at Sør-øst politidistrikt i fremtiden skal ha syv passlokasjoner.

Politidistriktet vil videreføre passlokasjonene

  • Stokke
  • Drammen
  • Hønefoss
  • Gol
  • Kongsberg
  • Notodden
  • Skien

Det er ikke avklart om politidistriktet skal utstede nødpass i fremtiden.

Politidistriktet har fått i oppdrag å lage en plan for etablering og avvikling av av pass og ID-kontorer innen 19.desember.  

Sandefjord Lufthavn Torp har ikke stått som egen lokasjon, og de har kun utstedt nødpass. Hvordan dette blir i fremtiden, er ikke avklart.

Politidistriktet har fått i oppdrag å avvikle de ni passlokasjonene så raskt som mulig etter gitte føringer. Vi har startet dette arbeidet nå, og vil derfor informere om følgende: 


Informasjon rundt avvikling av passlokasjoner 

Det vil fortløpende bli lagt ut informasjon på politiet.no

På grunn av ombygginger ved de steder som skal utstede pass, og ønske om et tilfredsstillende tilbud til publikum i byggeperioden, ser vi at vi må utsette avvikling ved enkelte lokasjoner. Vi har med den bakgrunn besluttet følgende avvikling av passlokasjoner: 

Klikk for stort bilde

Åpningstider 

Det er satt et krav om at servicetilbudet skal tilpasses lokale forhold, og muligheten for drep-in og fleksible åpningstider skal vurderes i de lokale politirådene i det enkelte distrikt. 

Når ny passlokasjoner er etablert, vil det bli timebestilling på alle steder. Dette vil gjøre det mer forutsigbart for innbyggerne. Hvilke dager, og til hvilke tider det enkelte passkontor vil ha åpent, kan lett tilpasses avhengig av pågang fra publikum. 
Timebestilling vil være tilgjengelig på nett via Politiet.no. I pressperioden (mars-august) vil vi i tillegg vurdere drop-in. 

Ombygging av fremtidige pass og ID lokasjoner

Her har vi allerede startet opp. Estimert ombygging er nå satt til: 

Klikk for stort bilde

Det er estimert at nye pass og nasjonale ID kort vil bli tilgjengelig fra 2020.

Spørsmål knyttet til nye passlokasjoner

Spørsmål kan rettes til  Leder av Felles enhet for utlending og forvaltning i Sør-Øst politidistrikt politiinspektør Torill Sorte(torill.sorte@politiet.no, eller lokal politileder/politikontakt.