Forhåndsstemmingen til kommunestyre- og fylkestingsvalget starter 12. august

Klikk for stort bilde

I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, det vil si at du kan stemme ved to valg. Valget skal gjennomføres som om sammenslåingen av kommunene og fylkene allerede er gjennomført.

Ved valget velges det hvem som skal representere innbyggerene i kommunestyret og fylkestinget. Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest. Når du stemmer er du med å avgjøre hvem som skal representere deg og dine interesser i kommunestyret og fylkestinget.

 

Forhåndsstemmingen starter mandag 12. august

Fra mandag 12. august til og med fredag 6. september kan du forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i landet. Vi vil oppfordre folk til å forhåndsstemme, slik at en slipper unna kø på valgdagen 9. september.

Det er viktig å huske på at det ikke er mulig å angre sin stemmegivning. Det betyr at dersom du forhåndsstemmer, så kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.

Vi har åpent for forhåndsstemming mandag til fredag fra kl. 09.00 - 15.00 på kommunehuset på Akkerhaugen og servicekontoret i Bø (Bekkevoll - Teknisk eining) i denne perioden. Lørdag 31. august er det mulig å forhåndsstemme på Bekkevoll fra kl. 10.00 til 14.00.

Andre forhåndsstemmesteder og tidspunkt er publisert i avisene og på hjemmesidene til Bø og Sauherad kommuner.

 

Ambulerende stemmegivning/stemme hjemmefra

Om du på grunn av sykdom eller uførhet ikke har mulighet til å avgi stemme der det holdes forhåndsstemming, kan du etter søknad til valgstyret i Midt-Telemark kommune avgi forhåndsstemme hjemmefra. Det er ikke krav til at du må oppgi årsak til hvorfor du har behov for å stemme hjemme.

Søknadsfristen for å søke om å stemme hjemmefra er 3. september kl. 15.00.

Ta kontakt med servicekontoret i Bø eller Sauherad for å gjøre avtale.

 

Husk legitimasjon når du skal stemme

Legitimasjon må minst inneholde velgeren sitt navn, fødselsdato og bilde. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Det er ikke nødvendig med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærens arbeid dersom du tar det med deg, og det går raskere for deg å stemme.

 

Klikk for stort bildeParti som stiller liste til kommunestyre- og fylkestingsvalget

Oversikt over hvem partier som stiller liste ved valget finner du på hjemmesidene under godkjente valglister.

 

For mer informasjon om valget finner du på hjemmesida eller på valg.no

 

.