Barnehageopptak 2019/2020 - Husk søknadsfrist 1. mars 2019

Klikk for stort bilde Søknadsfrist for å søke barnehageplass er 1. mars 2019. Fristen gjelder også for de som ønsker å endre plass/bytte barnehage for barnehageåret 2019/2020.

Søknadsskjema finner dere her

Husk å huke av for riktig barnehageår når dere søker (2019/2020).

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass. Dersom barnet har søkt innen fristen og fyller ett år i løpet av august, september oktober eller november det året det søkes om plass, har barnet rett på plass innen utgangen av måneden barnet fyller året. Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt.

Nb! Barn som står på venteliste for 2018/2019, og som ikke har fått opptak på nåværende tidspunkt, må søke på ny innen 1. mars for å være med i hovedopptaket for neste barnehageår.