Nyheter
Publisert 15.08.2017

Fra skoleåret 2017-2018 ble det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for skoleelever på 1.- 4. årstrinn.

Publisert 15.08.2017

Fra 1. august 2017 ble det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Det skal være nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Publisert 11.08.2017

 

Publisert 11.08.2017

Bø kommunehus fredag 18. august kl 0900-1000

 

Publisert 09.08.2017

Førehandsstemming til Stortings- og Sametingsvalget 2017 starter torsdag 10. august 2017 i Sauherad kommune. Ordfører Mette Haugholt oppfordrer alle til å bruke stemmeretten.

Publisert 09.08.2017

Jeg vil - på vegne av arrangementskomiteen ønske alle velkommen til Nordagutu Stasjon i dag. Her vil det bli mye aktivitet og mye moro i løpet av dagen - ikke minst når sommertoget kommer klokka ti på halv ett.

Publisert 03.08.2017

Publisert 03.08.2017

Konsekvensene av en grensejustering mellom Sauherad og Notodden som omfatter Angard og Hjuksebø grunnkrets

 

Publisert 03.08.2017

NIBIO har, på oppdrag frå  Fylkesmannen i Telemark, oppdatera delar av "Verdiskapingsanalysen for landbruket i Telemark". Tal for jordbruk og gardsbasera tilleggsnæring er oppdatera til 2015-tal og sammenlikna med tal frå 2010/11.