Nyheter
Publisert 13.11.2019

Midt-Telemark kommune startar no arbeidet med å utarbeide arealdelen av kommuneplanen for den nye kommunen. Forslag til planprogram for planarbeidet leggast no ut til offentleg ettersyn og innbyggarar, næringsliv, organisasjonar og offentlege etatar kan kome med merknader til planprogram eller innspel til innhaldet i sjølve planen før 1.1.20.

Publisert 25.10.2019

Digitalisering er eit satsingsområde i Midt-Telemarkregionen for kommunane Midt-Telemark og Nome. Samarbeidskommunane har i dag felles IKT-drift gjennom Midt-Telemark IKT med kontorstad i Bø. Vi jobber kontinuerlig med tenesteinnovasjon og ser at digitalisering er eit sentralt verktøy i dette arbeidet. 

Publisert 22.10.2019

Sauherad og Bø kommuner starter nå med en forbedret rutine for utsendelse av faktura. Dette gjøres for å effektivisere og redusere kostnader, og vil bli videreført i Midt-Telemark kommune.

Publisert 09.10.2019

      

Refleksdagen 2019 går av stabelen landet rundt torsdag 17. oktober.

Publisert 24.09.2019

 

Mandag 30. september kl. 12.00 kommer DD.MM. Kong Harald og Dronning Sonja på offisielt besøk til Bø kommune.

Publisert 13.09.2019

Kommunestyret for Midt-Telemark kommune har konstituerende møte mandag 30. september.

 

Publisert 13.09.2019

 Frist for lag og foreningar for å søke kulturmidlar hausten 2019 er satt til 1. oktober.