Teknisk - ansvarsområdet og prosjektleder

Klikk for stort bilde

 Organisasjonsstruktur for teknisk 

I programrådet besluttet 8.mai 2018 besluttet rådmannen organisasjonsstruktur (bilde) for kommunalområde teknisk. Les vedtaksnotatet her >> Vedtaksnotat Teknisk (PDF, 199 kB)

Teknisk i ny kommune har ansvar for regulering og detaljplanlegging for mindre områder. Videre har vi ansvar for behandling av byggesaker, utslippstillatelser og oppmåling av areal. Vi har også ansvar for drift av kommunale veier, vann, avløp, renovasjon, miljø, brann og landbruk. (Ansvarsområdene kan bli korrigert frem mot sammenslingsdato.)

Kontaktperson

Vidar Lofthus -
Prosjektleder - Teknisk
E-post
Mobil 952 40 521