Samfunnsutvikling - ansvarsområdet og prosjektleiar

Kommunalsjefsområdet skal skape ein betre struktur rundt dei tverrfaglege områda som det ikkje er lett å plassere inn i ein tradisjonell kommunal inndeling. Området skal ha ansvar for dei overordna planane, beredskap, kultur, nærings- og landbrukspolitikken, folkehelse og arbeidet med å etablere den nye kommunen som ein «grøn kommune».

Kontaktperson

Terje Kili
Prosjektleder Samfunnsutvikling
E-post
Telefon 35 05 90 13