Servicetorg og innbyggerdialog

Innovasjon og utvikling er et fellestrekk for alle oppgaver i arbeidspakken. Det er behov for å søke ny kunnskap for å finne gode løsninger og en evne til å omsette kunnskap til ny praksis og bedre tjenester. Gjennom god dialog med brukere og tjenesteleverandører skal Midt-Telemark kommune finne mer effektive løsninger.

Innovasjon og utvikling i dags samfunn henger tett sammen med digitalisering. Økt og mer hensiktmessig bruk av teknologi kan bidra til bedre og mer effektive tjenester. Det vil være avgjørende for økt produktivitet i årene fremover. Digitalisering av offentlig sektor er en hovedprioritering i regjeringens IKT- politikk. Brukernes behov skal være utgangspunktet ved digitalisering og målet er at offentlig tjenester fremstår sammenhengende og helhetlige for brukerne.

 

Arbeidspakken skal:

  • Vurdere og kommer med forlag til nye verktøy og metoder i innbyggerdialog og kommunikasjon
  • Bygge nytt servietorg som tar i bruk nye verktøy for å kommunisere med innbyggere, ansatte og andre
  • Forenkle kommunikasjon i et innbyggerperspektiv
  • Tenke nye og fremtidsrettet

 

Pågår.

Kontaktperson

Mona Slaaen-
Ass. Rådmann/ Prosjektleder Personal- og org.utvkl
E-post
Telefon 35 95 70 24
Mobil 408 71 029