Salgs -og skjenkebevilgninger

Arbeidspakka skal fremme forslag til rutiner og prosesser i Midt-Telemark kommune for salgs -og skjenkebevilgninger - samt gi forslag til oppgaveløsning på et servicetorg.

Oppgaver: 

  • Etablere saksbehandling og eventuell annen oppfølging i henhold til søknader knytta til alkoholloven og serveringsloven med forskrifter
  • Sikre kursvirksomhet (ansvarlig vertskap og ansvarlig salgskurs) og prøvetaking (daglig leder og ansvarlig for løyver)
  • Avklare rolle i forbindelse med skjenkeforum

 

Pågår. 

Kontaktperson

Mona Slaaen-
Ass. Rådmann/ Prosjektleder Personal- og org.utvkl
E-post
Telefon 35 95 70 24
Mobil 408 71 029