Politisk sekretariat

Arbeidspakka skal utarbeide forlag til organisering av politisk sekretariat i Midt-Telemark kommune.

Oppgaver:

  • Kartlegge (begge kommunene) hvilke oppgaver som er der i dag
  • Samordne og gi forslag til en optimal organisering videre
  • Forslag til hvilke oppgaver som kan løses på et servicetorg, av staben ellers og av kommunalsjefene

 

Pågår.

Kontaktperson

Mona Slaaen-
Ass. Rådmann/ Prosjektleder Personal- og org.utvkl
E-post
Telefon 35 95 70 24
Mobil 408 71 029