Personalprosesser ny kommune

Arbeidspakka skal resultere i at det fremmes forslag til prosesser i Midt-Telemark kommune for personalområdet.

Oppgaver

  • Kartlegge rutiner og prosesser i de to kommunene
  • Samordne og hamonisere prosessene
  • Utarbeide forslag til prosesser for dette arbeidet i Midt-Telemark kommune

 

Pågår.

Kontaktperson

Mona Slaaen-
Ass. Rådmann/ Prosjektleder Personal- og org.utvkl
E-post
Telefon 35 95 70 24
Mobil 408 71 029