Personalordninger ny kommune

Arbeidspakka skal kartlegge dagens situasjon og  fremme forslag til harmoniserte personalordninger for Midt-Telemark kommune samt utarbeide en ny personalbok.

Kontaktperson

Mona Slaaen-
Ass. Rådmann/ Prosjektleder Personal- og org.utvkl
E-post
Telefon 35 95 70 24
Mobil 408 71 029