Øvrige stabsoppgaver

Arbeidspakken skal kartlegge og samordne rutiner og prosesser i Bø og Sauherad og komme med forslag til organisering av tjenestene i Midt-Telemark kommune. 

 

Pågår.

Kontaktperson

Mona Slaaen-
Ass. Rådmann/ Prosjektleder Personal- og org.utvkl
E-post
Telefon 35 95 70 24
Mobil 408 71 029