Organisasjonsstruktur - ledelse

 Arbeidet skal resultere i en klar og tydelig organisasjonstruktur for Midt-Telemark kommune. Resultatet skal være retningsgivende og gjennomgående på begrepsbruk på ledernivå.

Arbeidet starter høsten 2017.

 

Ferdig.

Kontaktperson

Mona Slaaen-
Ass. Rådmann/ Prosjektleder Personal- og org.utvkl
E-post
Telefon 35 95 70 24
Mobil 408 71 029