HMS og opplæring

Arbeidspakka skal resultere i forlag til nye rutiner og prosedyrer for HMS arbeid og opplæringsløp i Midt-Telemark kommune.

Pågår.

Kontaktperson

Mona Slaaen-
Ass. Rådmann/ Prosjektleder Personal- og org.utvkl
E-post
Telefon 35 95 70 24
Mobil 408 71 029