Arbeidstid

 

Arbeidspakka skal utarbeide forslag til ny samordna arbeidstid i Midt-Telemark kommune. Det må tas stilling til ny harmonisert arbeidstid og når den skal gjelde fra.

Pågår.

Kontaktperson

Mona Slaaen-
Ass. Rådmann/ Prosjektleder Personal- og org.utvkl
E-post
Telefon 35 95 70 24
Mobil 408 71 029