Arbeidsavtaler

Dette teamet skal være en kapasitet for organisasjonen. Bistå og legge til rette for de formelle arbeidsavtalene i ny kommune - og oppsigelser i nåværende kommune og på denne måten sikre en forsvarlig gjennomføring av fusjonsarbeidet.

Oppgave: 

  • Kartelegge fast ansatte (som skal være med over i ny kommune)
  • Kartlegge midlertidige ansatte (hvem skal være med over i ny kommune)
  • Kartlegge hvem som ikke ønsker å være med i ny kommune (f.eks pensjon)
  • Utarbeide nødvendig maler for å sikre formalitetene i denne arbeidet

Pågår.

Kontaktperson

Mona Slaaen-
Ass. Rådmann/ Prosjektleder Personal- og org.utvkl
E-post
Telefon 35 95 70 24
Mobil 408 71 029