Økonomi og digitalisering - ansvarsområdet og prosjektleder

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalisering

Det er et ønske om å jobbe aktivt med digitale løsninger i ny kommune. Dette prosjektet vil ha et overordnet fokus på utvikling samtidig som det skal bidra til å koordinere de digitale satsningene. Prosjektet skal kartlegge alle kommunenes IKT systemer, arbeidsprosesser og integrasjoner knyttet til disse. Informasjonssikkerhet og utarbeidelse av en felles digital strategi vil også være omfattende arbeidspakker i prosjektet. Ønske om å bedre digital tilgjengelighet for innbyggerne til kommunale tjenester er et overordnet mål.

Økonomi

Prosjektet har ansvar for å få på plass felles styringsstruktur og felles styringssystemer for økonomiforvaltningen i ny kommune. Det vil si, blant annet å:

  • Utarbeide felles budsjett, i første omgang et felles skyggebudsjett for 2019
  • Samordning av rutiner og internkontroll på  økonomiforvaltningsområdet
  • Samordning av avgifter og gebyrer, skaffe oversikt over alle avtaler og eventuelt reforhandle nye ligger til prosjektet
  • Få på plass en innkjøpsfunksjon,  skatteoppkreverfunksjon og en samordnet eiendomsskatt.

Utarbeidelsen av arbeidspakkene vil konkretisere dette ytterligere. God kommunal økonomistyring er et overordnet mål i arbeidet med ny kommune.

Kontaktperson

Hanne Winberg
Prosjektleder Økonomi og Digitalisering
E-post
Telefon 35 05 90 12

Åpningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 15.30