Helse og omsorg - Ansvarsområde og prosjektleder

 Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektet omfatter alle de kommunale helsetjenestene som legetjenester, helsestasjon- og jordmortjeneste, psykiske helsetjenster, ergo og fysioterapitjenester, arbeids- og aktivtetstilbud ,folkehelse, Nav, Integrering og bosetting i ny kommune.

Prosjektets fokus vil være å organisere og videreutvikle  tjenestene slik at vi oppnår kunnskapsbaserte og robuste fagmiljø, som skal levere  tjenester til innbyggerne på en slik måte at de bidrar til økt egenmestring, deltakelse i samfunnet  og god helse for alle innbyggerne i den nye kommunen.

Prosjektet vil med dette bygge opp under de politiske målene i intensjonsavtalen og være en bærekraftig samfunnsutvikling i ny kommune.

Kontaktperson

Cecilie Stangeby -
Prosjektleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 35 95 70 45
Mobil 902 82 418