Prosjektrådet

Prosjektråd ny kommune
Fra venstre Mona Slaaen, Cecilie Stangeby, Beate Darrud, Per Dehli, Terje Kili, Åse Egeland, Vidar Lofthus, Hanne Winberg - Klikk for stort bilde

 

Prosjektrådet sin oppgåve er å styre dei prosjekta som ligg i programmet Midt-Telemark kommune i dei tilfelle felles styring ar naudsynt

Prosjektrådet er sett saman av programansvarleg, programleiar og prosjektleiarar.

Prosjektrådet har møte ein gong i veka.

Hovudoppgåva er å synkronisere aktivetar mellom prosjekta, fatte avgjersle som gjeld alle prosjekta, handsame økonomien i programmet og sjå til at prosjekta til saman bygger opp under målsettinga til programmet.

Kontaktperson

Per Dehli
Programleder ny kommune
E-post
Mobil 971 58 788