Prosjektledere

 

 • Planlegge prosjektet slik at avtalt måloppnåelse skjer i henhold til programplanens milepeler. (Resultat: Prosjektplan)
 • Identifisere nødvendige arbeidspakker i samarbeid med programledelsen. (Resultat: Arbeidspakkestruktur)
 • Bemanne arbeidspakkene med kompetent personell
 • Ivareta et godt samarbeid med plasstillitsvalgte
 • Sørge for et godt arbeidsmiljø i samarbeid med vernetjenesten. Forholdet drift/prosjekt er særlig viktig
 • Delta i prosjektråd sammen med prosjektledere, programleder og programansvarlig
 • Gjennomføre prosjektet med avtalte arbeidspakker i henhold til avtalte målsettinger
 • Rapportere status underveis i prosjektet og opp mot avtalte milepeler og konkrete måleindikatorer/Nøkkeltall (KPI)
 • Sørge for at programstyringsverktøy er oppdatert for å sikre god kommunikasjon med resten av programmet
 • Bidra til å etablere gevinstrealiseringsplan i alle programfasene (Konsept, Plan, Gjennomføring, Avslutning, Realisering)
 • Følge opp å rapportere i henhold til gevinstrealiseringsplan innenfor eget ansvarsområde
 • Sørge for realisering av gevinster innenfor eget ansvarsområde
 • Påta seg ansvar for enkelte aktiviteter som går gjennom flere prosjekter som f.eks.: Tidlig innsats/forebygging
 • Delta i fellesaktiviteter som etablering av budsjett og økonomiplan for ny kommune
 • Være forberedt på å støtte arbeid som foregår i politiske arbeidsgrupper der dette omfatter eget ansvarsområde

Kontaktperson

Mona Slaaen-
Ass. Rådmann/ Prosjektleder Personal- og org.utvkl
E-post
Telefon 35 95 70 24
Mobil 408 71 029
Beate Darrud -
Prosjektleder - Oppvekst
E-post
Mobil 958 00 076
Terje Kili
Prosjektleder Samfunnsutvikling
E-post
Telefon 35 05 90 13
Cecilie Stangeby -
Prosjektleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 35 95 70 45
Mobil 902 82 418
Vidar Lofthus -
Prosjektleder - Teknisk
E-post
Mobil 952 40 521
Hanne Winberg
Prosjektleder Økonomi og Digitalisering
E-post
Telefon 35 05 90 12