Programleder

Programleder sin oppgave er å lede programmet med tilhørende prosjekter. I tillegg skal programleder sørge for koblingen mellom prosjektene og den politiske ledelsen i fellesnemnda.

Programleder leder prosjektrådet som samordner prosjektene og sørger for synkronisering. Prosjektrådet har møte hver uke. For å ha god kontakt med de tillitsvalgte og verneorganisasjonen har programleder også ukentlige møter med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud

 Per Dehli kommer fra stillingen som rådmann i Seljord kommune, men var de siste 3 årene tilknyttet Fylkesmannen i Telemark som prosessveileder for kommunereformen.

Kontaktperson

Per Dehli
Programleder ny kommune
E-post
Mobil 971 58 788