Partssammensatt utvalg

Bak fra venstre: Liv Omnes, Renate Øien, Per Simon Slettebø, Mette Haugholt, Olav Kasland, Alf Rose Sørgården.
Foran fra venstre: Birte Marten Oswald, Wenche Akkerhaugen (vara for Tom Ivar Gravkleiv), Anne Kisfoss Anderson, Borgar Kaasa, Kristin Kleppen, Kristin D. Bøen og Aslaug Norendal. Glen Isaksen hadde forfall.  - Klikk for stort bilde

Partssammensatt utvalg (PSU) behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte (Kommuneloven §25 og hovedavtalen del B, §4)

Utvalget består av Fellesnemnda og 4 tillitsvalgte, 2 fra hver kommune. De tillitsvalgte representerer alle ansatte i kommunen - uavhengig av fagforbund - når de er i PSU. 

Kontaktperson

Renate Øien
Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet i Bø
E-post
Mobil 404 52 948
Liv Omnes
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet i Bø
E-post
Mobil 951 18 172
Anne Kisfoss Anderson
Hovedtillitsvalgt i Sauherad
E-post
Mobil 990 06 393
Birte Marten Oswald
Hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund Sauherad
E-post
Mobil 414 62 251