GRENSEJUSTERING

Klikk for stort bilde

 

 

Sauherad kommune startet arbeidet med kommunereformen i 2014. Det ble tidlig klart at dele av kommunen ønsket å utrede mulighetene for en grensejustering mot Notodden. Kommunestyret vedtok 16.6.2016 å slå seg sammen med Bø kommune fra 01.01.2020. Videre ble det vedtatt å igangsette konsekvensutredning av grensejustering ved Hjuksebø i tråd med intensjonsavtalen mellom de to kommunene. Nedenfor kan du følge saksgangen:

02.06.2018 Vedtak i departementet om grensejustering

05.04.2018 Fylkesmannens anbefaling vedrørende grensejustering (PDF, 288 kB)

25.01.2018  Kommunestyret i Sauherad behandler sak Grensejustering - Sauherad og Notodden kl 17

Innkalling og saksframlegg fra rådmannen (PDF, 508 kB) 
Innkalling og saksframlegg med vedlegg (PDF, 6 MB)
Utredning av mulig grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner     (PDF, 807 kB)
Innbyggerundersøkelsen  (PDF, 612 kB)
Presentasjon grensejustering Sauherad - Telemarksforskning (PDF, 2 MB)

Annet: 
Regjeringen: informasjon om grensejustering og deling 

Regjeringen: Justering av kommunegrenser

18.01.2018   Formannskapet i Sauherad behandler sak Grensejustering - Sauherad og Notodden - høringsuttalelse.

Protokoll formannskapet 10.01.2018 (PDF, 345 kB)
Innkalling og saksframlegg fra rådmannen  (PDF, 444 kB)
Innkalling og saksframlegg med vedlegg (PDF, 6 MB)
Utredning av mulig grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner    (PDF, 807 kB) 
Innbyggerundersøkelsen  (PDF, 612 kB)
Presentasjon grensejustering Sauherad - Telemarksforskning (PDF, 2 MB)

14.12.2017 Telemarkforskning er nå ferdig med rapporten sin vedrørende mulig grensejustering.

Rapporten blir gjennomgått i kommunestyret og delt ut til medlemme.
Rapporten skal nå sendes til Fylkesmannen i Telemark (FMT) og kommunene skal gi sine høringssvar til FMT før innstillingen sendes til Kommunal-og moderniseringsdepartementet, som skal fatte endelig vedtak. 
Rapporten og innbyggerundersøkelsen kan du lese her:

Innbyggerundersøkelsen (PDF, 612 kB)

Utredning av mulig grensejustering mellom Sauherad og Notodden kommuner (PDF, 807 kB)

6.11.2017 Les oppfordringen fra ordfører Mette Haugholt her

14.09.2017 FMT v/ Stein Elseth orienterte kommunestyret i Sauherad 14.09.17 at Telemarkforskning har fått i oppdrag å gjennomføre konsekvensutredning om grensejusteringen. Oppdraget er gitt av FMT. Rapport vil foreligge innen 16.11.2017. Oppdraget inneholder også høring av innbyggerene. 

05.09.2017 Fylkesmannen i Telemark har besluttet å leie inn ekstern konsulent i arbeidet md å utrede grensejusteringen og å høre innbyggerne

21.08.2017 Felles kommunestyremøte Bø Sauherad

04.07.2017 KMD ber FMT om å sette i gang konsekvensutredningen (PDF, 306 kB)

06.02.2016 FMT oversender Sauherad kommunes søknad til Kommunal og moderniseringsdept (KMD) (PDF, 186 kB)

28.09.2016 Fylkesmannens tilråding om kommuestruktur i Telemark fylke (PDF, 112 kB)

01.09.2016 FMT orienterer nabokommunene og Telemark fylkeskommune om søknaden (PDF, 234 kB)

09.08.2016 Søknad om utredning av grensejustering sendes FMT (PDF, 351 kB)

20.06.2016 Vedtaket oversendes Fylkesmannen i Telemark (FMT) (PDF, 367 kB)

16.6.2016 Vedtak om sammenslåing og grensejustering - Sauherad kommune (PDF, 411 kB)

Kontaktperson

Åse Egeland
Rådmann
E-post
Telefon 35 95 70 11
Mobil 905 87 243