Forbund og tillitsvalgte i Sauherad kommune

Utdanningsforbundet  -  hovedtillitsvalgt Asbjørn Tolo  -  epost  -  tlf 905 12 306 - plasstillitsvalgte (PDF, 63 kB)

Fagforbundet  -  hovedtillitsvalgt Anne Kisfoss Anderson  -  epost  -  tlf  990 06 393 - plasstillitsvalgte (PDF, 68 kB)

Sykepleieforbundet  -  hovedtillitsvalgt Birte Marten Oswald  -  epost  -  tlf 414 62 251 - plasstillitsvalgte (PDF, 59 kB)

Den Norske Jordmorforening - hovedtillitsvalgt Gerd Astrid Grøthe Blaasvær - epost - tlf 91729980