Kommunikasjon

 God informasjon og kommunikasjon er avgjørende for å kunne forstå, mene og delta. Kommunikasjonsstrategien for den nye kommunen Bø og Sauherad har som hovedmål å sikre at alle målgruppene, interne og eksterne, får relevant og god informasjon om arbeidet som gjøres med å bygge den nye kommunen Bø og Sauherad. 

Kommunikasjonsstrategien med tilhørende tiltaksplan ble vedtatt av Fellesnemnda 25.04.2017

Kontaktperson

Marte Midttun Lie
Kommunikasjonsrådgiver
E-post
Telefon 35 95 70 09
Mobil 917 01 169