Utvalgsstruktur i Midt-Telemark kommune

 Fellesnemda vedtok i møte 20.10.17 følgende utvalgsstruktur

 • Formannskap med sju medlemmer
 • Utvalg for helse og velferd med sju medlemmer
 • Utvalg for oppvekst og kultur med sju medlemmer
 • Utvalg for plan, teknikk og næring med sju medlemmer
 • Kontrollutvalg
 • Eldreråd
 • Råd for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Ungdomsråd
 • Administrasjonsutvalg (Partssamansatt utvalg)
 • Politiråd
 • Valgnemnd

​I tillegg blir det etablert en klagenemnd på nivå under kommunestyret og et forhandlingsutvalg på nivå under formannskapet.

 


Du kan lese vedtaket her >>> Fellesnemnd 20.10.17 - sak 59/17 Utvalsstruktur  (PDF, 467 kB)