Referat fra møte i Fellesnemnda 24.8.18

 

Møteinnkalling og sakslista til Fellesnemndmøte finner du her >>>Innkalling og saksliste 24.8.18

Møteprotokollen kommer også på linken over når den er ferdigstilt.

Sak 41/18 Informasjon til fellesnemnda og partssamansett utval august 2018

Følgende saker ble det informert om:


Midt-Telemark Landbrukskontor - Enhetsleder Tora Skjerkholt Aarnes informerte om vekstsesongen 2018 og utfordringer landbruket har og har hatt som følge av varmen. Les presentasjonen >>>>HER (PDF, 878 kB)

Midt-Telemark brann og redningstjeneste - Kai Lindgren og Roar Smukkestad informerte om hvordan sommeren og innsatsen som har vært nødvendig for å holde varmen og flammene under kontroll. Les presentasjonen >>> HER (PDF, 2 MB)

Kommuneplanens samfunnsdel med satsningsområdet og arealstrategier. Terje Kili presenterte arbeidet sålangt. Fellesnemnda drøftet saken. Les presentasjonen>>>HER (PDF, 2 MB)

Fant du det du lette etter?