Økonomiplan 2020-2023 - Kommunedirektørens forslag

Klikk for stort bilde  

 

 

 

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2020-2023 ble lagt frem for kommunestyret i møte mandag 14. oktober. 

 

 

Kommunedirektøren skriver i sin innledning:

Midt-Telemark kommune etableres som ny kommune fra 1. januar 2020. Det har vært et stort arbeid med å «sy sammen» budsjettene fra Bø og Sauherad kommuner, tilpasse utgifter og inntekter og ta hånd om alle detaljer på en korrekt måte. Utgangspunktet for arbeidet er opprinnelig budsjett for 2019 i begge kommuner.

 

Videre prosess:

28. oktober - budsjettarbeid i formannskapet

12. og 13. november - uttalelser fra råd og utvalg

20. november - Administrasjonsutvalget

25. november - Formannskapet vedtar innstilling til kommunestyret

9. desember - vedtak i kommunestyret

Møteplan og sakskart for 2019 finner du her