Økonomiplan 2020-2023 for Midt-Telemark kommune - Formannskapets innstilling til kommunestyret

Klikk for stort bilde  

 

 

 

Kommunedirektørens forslag til økonomiplan for perioden 2020-2023 ble vedtatt av formannskapet i dag 25. november. Formannskapets innstilling er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunehusa (på Akkerhaugen og på Bekkevoll), frem til kommunestyrets behandling 9. desember.

 

 

Kommunedirektøren skriver i sin innledning:

Midt-Telemark kommune etableres som ny kommune fra 1. januar 2020. Det har vært et stort arbeid med å «sy sammen» budsjettene fra Bø og Sauherad kommuner, tilpasse utgifter og inntekter og ta hånd om alle detaljer på en korrekt måte. Utgangspunktet for arbeidet er opprinnelig budsjett for 2019 i begge kommuner.

 

Videre prosess:

9. desember - vedtak i kommunestyret

Møteplan og sakskart for 2019 finner du her