Åpne møte om areal og transport

 Klikk for stort bilde

Dato: Tirsdag 4.september

Tidspkt: kl 1800 - 2000

Sted: Gullbring

 
 
Ordførerne i Bø og Sauherad inviterer til nytt møte om arealstrategier og utbyggingsmønster i sammenheng med utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel for Midt-Telemark. Innholdet i møtet vil være tilsvarende møtet som var på Akkerhaugen Rocksamfunn 12.4.18. Møtet blir arrangert på nytt da mange av de frammøtte ikke fikk med seg presentasjonen grunnet stor frammøte i et lite lokale. Norconsult presenterer areal- og transportanalyse for Midt-Telemark kommune og det vil åpnes for innspill fra salen.
 
 
Kommuneplanen er det øverste styringsdokumentet i en kommune. Samfunnsdelen av kommuneplanen legger føringer for hvilke mål og strategier kommunen skal forholde seg til.  Samfunnsdelen for Midt-Telemark kommune skal utarbeides gjennom 2018 og vedtak i februar 2019.

Bred involvering og medvirkning er avgjørende for et godt resultat. 
 
Kom og engasjer deg!
Fant du det du lette etter?