Aktuelt
Publisert 09.07.2019

Midt-Telemark kommune legger med dette ut forslag til ny vann- og avløpsforskrift på høring. Frist for innsending av uttalelse er satt til 01.09.2019.

Høringssvar kan sendes til postmottak@bo.kommune.no eller i post til Bø kommune, Teknisk eining, pb 83, 3833 Bø. 

Publisert 24.06.2019

I år er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Valgdagen er mandag 9. september 2019.

Ved valget velger vi hvem som skal representere oss i kommunestyret og fylkestinget. Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest. Når du stemmer, er du med og avgjør hvem som skal representere deg og dine interesser i kommunestyret og fylkestinget.

 

 

Publisert 31.05.2019

Ny renovasjonsløysing som tek høgde for at IRMAT sine eigarkommunar skal klare å tilpasse seg dei nasjonale måla som er beskrive i St. 45 (2016-2017) og EU sitt rammedirektiv for avfall er under planlegging.

Publisert 20.05.2019
Publisert 16.05.2019

 

 

 

 

 

Er du mellom 13 og 20 år og vil være med å utvikle et nytt tilbud for ungdom i den nye kommunen?

Publisert 24.04.2019

 

 

 

 

 

 

Kommunestyra i Sauherad og Bø har vedtatt samfunnsdel av kommuneplanen for Midt-Telemark kommune 2019-2031 (PDF, 5 MB). Samfunnsdelen er kommunane sitt overordna styringsdokument. I planen er det sett mål for utviklinga i Midt-Telemark kommune som lokalsamfunn og organisasjon innanfor fire satsingsområde som bygger på visjonen “Vi skaper framtida saman”. Til måla er det knytt strategiar for korleis ein skal jobbe for å nå desse og arealstrategiar for å sikre at utbyggingsmønster og arealbruk bygger opp under dei same måla. Mål og strategiar i samfunnsdelen skal konkretiserast i sektorvise planar og i ein handlingsdel som skal rullerast årleg.

Sauherad og Bø kommunar takkar for alle innspel, deltaking i referansegrupper og godt oppmøte på opne møte i planprosessen. 

Publisert 06.03.2019

Frist for lag og organisasjonar for å kulturmidlar i Bø og i Sauherad for våren 2019 er satt til 1. april.

Fant du det du lette etter?