Aktuelt
Publisert 31.05.2019

Ny renovasjonsløysing som tek høgde for at IRMAT sine eigarkommunar skal klare å tilpasse seg dei nasjonale måla som er beskrive i St. 45 (2016-2017) og EU sitt rammedirektiv for avfall er under planlegging.

Publisert 20.05.2019
Publisert 16.05.2019

 

 

 

 

 

Er du mellom 13 og 20 år og vil være med å utvikle et nytt tilbud for ungdom i den nye kommunen?

Publisert 24.04.2019

 

 

 

 

 

 

Kommunestyra i Sauherad og Bø har vedtatt samfunnsdel av kommuneplanen for Midt-Telemark kommune 2019-2031 (PDF, 5 MB). Samfunnsdelen er kommunane sitt overordna styringsdokument. I planen er det sett mål for utviklinga i Midt-Telemark kommune som lokalsamfunn og organisasjon innanfor fire satsingsområde som bygger på visjonen “Vi skaper framtida saman”. Til måla er det knytt strategiar for korleis ein skal jobbe for å nå desse og arealstrategiar for å sikre at utbyggingsmønster og arealbruk bygger opp under dei same måla. Mål og strategiar i samfunnsdelen skal konkretiserast i sektorvise planar og i ein handlingsdel som skal rullerast årleg.

Sauherad og Bø kommunar takkar for alle innspel, deltaking i referansegrupper og godt oppmøte på opne møte i planprosessen. 

Publisert 06.03.2019

Frist for lag og organisasjonar for å kulturmidlar i Bø og i Sauherad for våren 2019 er satt til 1. april.

Publisert 28.01.2019

Grunnkretsene Hjukse og Angard er fra 1. januar 2020 en del av Notodden kommune. 

Publisert 17.01.2019

Politiske gruppeledere og utvalgsledere i Bø og Sauherad er innkalt til et møte om koordinering av politiske saker.

Møtet er den 17.01.19 kl 17:00

Kommunestyresalen, Bø kommunehus

Forslag til sakliste:

  1. Litt om type saker som må koordineres
  2. Type utfordringer
  3. Kva gjør vi for å koordinere og involvere

Møtet er åpent for publikum.

Publisert 21.12.2018

Høringsfrist 14.01.2019

Fant du det du lette etter?