Translate

Viktig melding

Aktuelt

 • 24.04.2019

  Samfunnsdel av kommuneplanen for Midt-Telemark kommune 2019-2031 vedtatt

        Kommunestyra i Sauherad og Bø har vedtatt samfunnsdel av kommuneplanen for Midt-Telemark kommune 2019-2031 (PDF, 5 MB). Samfunnsdelen er kommunane sitt overordna styringsdokument. I planen er det sett mål for utviklinga i Midt-Telemark kommune som lokalsamfunn og organisasjon innanfor fire satsingsområde som bygger på visjonen “Vi skaper framtida saman”. Til måla er det knytt strategiar for korleis ein skal jobbe for å nå desse og arealstrategiar for å sikre at utbyggingsmønster og arealbruk bygger opp under dei same måla. Mål og strategiar i samfunnsdelen skal konkretiserast i sektorvise planar og i ein handlingsdel som skal rullerast årleg.Sauherad og Bø kommunar takkar for alle innspel, deltaking i referansegrupper og godt oppmøte på opne møte i planprosessen. 
 • 04.04.2019

  Kongen og Dronningen besøker Bø kommune

 • 12.03.2019

  Offentleg ettersyn - skulekrinsar i Midt-Telemark kommune

 • 06.03.2019

  Kulturmidlar vår 2019

  Frist for lag og organisasjonar for å kulturmidlar i Bø og i Sauherad for våren 2019 er satt til 1. april.
 • 28.01.2019

  Grensejustering

  Grunnkretsene Hjukse og Angard er fra 1. januar 2020 en del av Notodden kommune. 

HVA SKJER?