Miljøfyrtårn

 Klikk for stort bilde

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig miljøsertifikat, støttet av Miljøverndepartementet. Ordninga er administrert av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Formålet med sertifiseringsordningen er å heve miljøstandarden i så mange private bedrifter og offentlige virksomheter som mulig.


Sertifiseringsprosessen

Sammen med en kvalifisert Miljøfyrtårnkonsulent gjør virksomheten en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri kravene Miljøfyrtårn setter til den bransjen virksomheten tilhører. Miljøanalysen tar for seg følgende kjernetema: Fysisk arbeidsmiljø/internkontroll, energi, materialbruk, avfall, utslipp/forurensning og transport. Når virksomheten oppfyller bransjekravene, kan sertifiseringen gjennomføres. Miljøhygienisk avdeling, Notodden kommune sertifiserer virksomheter i Sauherad kommune. Virksomhetene rapporterer årlig til Stiftelsen Miljøfyrtårn og resertifisering skal skje hvert 3. år. Sauherad kommune dekker kostnader med sertifisering og sertifikat, mens virksomhetene dekker kostnader til Miljøfyrtårnkonsulent.


Hva oppnår Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter?

Erfaring viser at sertifiserte virksomheter sparer driftsutgifter ved miljøbevisst handling. Virksomhetene får en tydelig miljøprofil som kan gi konkurransefortrinn. Miljøfyrtårnbedrifter vil medføre redusert belastning på miljøet i form av forurensning og unødig ressursbruk (energibruk, avfall og transport). Virksomhetene kan lettere bli godkjent som underleverandører og oppfyller enkelt regnskapslovens krav om miljørapportering. Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter som vil gå videre mot andre mer krevende miljøsertifiseringer, har lagt et godt grunnlag. Miljøfyrtårn setter også fokus på arbeidsmiljøet.
 

Miljøfyrtårn og Sauherad kommune

Sauherad, Bø og Nome kommuner har inngått forpliktende regionavtale med stifitelsen Miljøfyrtårn, slik at bedrifter i denne regionen (region Midt-Telemark) kan sertifiseres.

Kontaktperson

Øyvind Dahle
Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver
E-post
Mobil 915 25 129

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt