Klimaplan

Klimaplan for Sauherad kommune 2010 – 2020 ble vedtatt 11.03.2010.
Rullering av klimaplanens handlingsdel (tiltaksdel) ble vedtatt 27.10.2016.

Klimaplan for Sauherad kommune 

Kontaktperson

Øyvind Dahle
Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver
E-post
Mobil 915 25 129

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt