Målbruksplan for Midt-Telemark kommune - offentlig ettersyn

I forbindelse med etableringen av Midt-Telemark kommune ble det enighet om at den nye kommunen skulle ta hensyn til at innbyggerne har en levende dialektbruk og at både bokmål og nynorsk brukes som hovedmål. Midt-Telemark kommune skal legge til rette for bruk at begge målformene. Kommunen skal utarbeide en målbruksplan som konkretiserer hvordan en kan forvalte begge målformene.

Det er utarbeidet en målbruksplan som nå legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
Planen er tilgjengelig på kommunehusa i Bø og i Sauherad.
Du kan også lese den her: Målbruksplan for Midt-Telemark kommune

Synspunkter på planen kan leveres pr epost til postmottak@bo.kommune.no merket med "målbruksplan".

 

Frist for å melde inn synspunkter der mandag 5. november 2018

Fant du det du lette etter?