Kunngjøring - navnesak

I forbindelse med adressering har Stedsnavntjenesten i Språkrådet tatt opp navnesak for stedsnavnet Kinnesteinene/Kinnesteinan/Kinnesteinane. Navnesaken blir tatt opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk. 

Etter § 4 i lov om stadnamn er hovedregelen å ta utgangspunkt i den nedarvede, lokale uttalen og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp ved normering av stedsnavn. Skrivemåten skal være praktisk og ikke skygge for meningsinnholdet i navnet.

Skriftlig tilbakemelding ønskes innen 3 uker til:

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Epost: postmottak@sauherad.kommune.no