Høring - forslag til vedtekter for SFO i Midt-Telemark kommune

Høringsfrist 14.01.2019

Ei arbeidsgruppe bestående av representanter ( ansatte i SFO og administrasjon, tillitsvalgte og verneombud) fra Bø og Sauherad, har utarbeidet forslag til vedtekter for SFO i Midt-Telemark kommune. Administrasjonen ønsker at nye vedtekter gjelder fra 01.08.19, og de må derfor være ferdig politisk behandlet før søknadsfrist hovedopptak SFO 01.04.19.
Vedtektene sendes nå ut på høring til skolene og skolenes FAU, med høringsfrist 14.01.19. Vedtektene sendes deretter til politisk behandling for vedtak.