Detaljregulering for boligområde Nordagutuvegen Gnr/Bnr 17/96 –99 – varsel om oppstart

Klikk for stort bildeI henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles igangsetting av regulering av et område langs Nordagutuvegen. Planen har planid 15172018. 

Planområdet ligger sentralt i sentrum av Nordagutu ved butikken. Planarbeidet varsles på vegne av forslagstiller Sauar skog og eiendom AS. Det er Søndergaard Rickfelt AS som er konsulent for arbeidet. 

Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Antall enheter vil avklares i planarbeidet og vurderes opp imot areal, landskapsforhold, landbrukshensyn og tilrettelegging for adkomst, parkering, renovasjon og andre aktuelle tema som må utredes.

Planarbeidet er i samsvar med kommuneplanens arealdel.
Det vil bli utarbeidet utbyggingsavtale knyttet til reguleringsplanen.

Eventuelle opplysninger og innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes Søndergaard Rickfelt AS, O.H. Holtasgt 29B 3678 Notodden eller via epost: firmapost@sras.no. Spørsmål kan rettes til samme adresse/telefon, epost:  firmapost@sras.no.

Kopi kan sendes til Sauherad kommune på epost postmottak@sauherad.kommune.no eller til  Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen.

Innspill må være mottatt innen fredag 06.07.2018.

Se full varslingstekst her (PDF, 243 kB) 

Fant du det du lette etter?