Kunngjøringer og høringer
Publisert 15.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

Fellesnemnda for Sauherad og Bø kommuner har behandla forslag til felles planstrategi (PDF, 1001 kB) for dei to kommunene i perioden 2017-2019 og vedtatt sin tilråding til dei to kommunestyrene. Utarbeidelse av felles samfunnsdel har første prioritet i forslaget. Kommunestyrene får planstrategien til endeleg vedtak i første møte etter sommarferien.

Publisert 03.08.2017

Melding om vedtatt planendring. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boliger med tilhørende infrastruktur innenfor allerede regulert område B6 i Hørte sentrum.

Publisert 03.08.2017

Miljødirektoratet fastsatte den 26. april 2017 fast ny forskrift om forvaltning av bever. Forskriften trådte i kraft 15. mai 2017.

 

Publisert 18.03.2016

Gjeldende arealdel av kommuneplan for Sauherad 2017-2028 ble vedtatt 16.02.2017. Arbeid med ny arealdel for Midt-Telemark kommune 2021-2033 har nå starta opp, se egen artikkel.