Kunngjøringer og høringer
Publisert 30.11.2017

Kommunestyret skal behandle sakene den 14. desember 2017

Publisert 05.09.2017
Avgrensning planområdet

 

I henhold til plan- og bygningsloven §§12-3 og 12-8 varsles det oppstart av detaljregulering av areal til ny barne- og ungdomsskole i Sauherad kommune. Planen har planidentifikasjon 09342017. Tiltakshaver er Sauherad kommune.

Publisert 15.08.2017

 

 

 

 

 

 

 

Fellesnemnda for Sauherad og Bø kommuner har behandla forslag til felles planstrategi (PDF, 1001 kB) for dei to kommunene i perioden 2017-2019 og vedtatt sin tilråding til dei to kommunestyrene. Utarbeidelse av felles samfunnsdel har første prioritet i forslaget. Kommunestyrene får planstrategien til endeleg vedtak i første møte etter sommarferien.

Publisert 03.08.2017

Melding om vedtatt planendring. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boliger med tilhørende infrastruktur innenfor allerede regulert område B6 i Hørte sentrum.

Publisert 03.08.2017

Miljødirektoratet fastsatte den 26. april 2017 fast ny forskrift om forvaltning av bever. Forskriften trådte i kraft 15. mai 2017.

 

Fant du det du lette etter?