Kunngjøringer og høringer
Publisert 04.07.2018

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Utvalg for næring, plan og teknikk i møte den 28.05.2018, at Detaljreguleringsplan for Vidsjålia syd boligområde og høydebasseng legges ut til offentlig ettersyn. PlanID er 05162016.

Publisert 14.06.2018

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles igangsetting av regulering av et område langs Nordagutuvegen. Planen har planid 15172018. 

Publisert 03.04.2018

 

Også for 2018 er det bevilget en statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Sauherad kommune vurderer å søke om tilskudd.

Innspill fra innbyggerne gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad, derfor inviteres alle til å avgi høringsuttalelse innen 18. april 2018.
Publisert 03.04.2018

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2019 er nå vedtatt.

Se planen her (PDF, 2 MB)

Publisert 30.11.2017

Kommunestyret skal behandle sakene den 14. desember 2017

Publisert 05.09.2017
Avgrensning planområdet

 

I henhold til plan- og bygningsloven §§12-3 og 12-8 varsles det oppstart av detaljregulering av areal til ny barne- og ungdomsskole i Sauherad kommune. Planen har planidentifikasjon 09342017. Tiltakshaver er Sauherad kommune.