Kunngjøringer og høringer
Publisert 18.02.2019

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møtet 13.12.2018 vedtatt Detaljreguleringsplan for Vidsjålia syd boligområde og høydebasseng på Nordagutu, planID 05162016. Klagefrist er 12 mars 2019.

 

Publisert 12.02.2019

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Utvalg for næring, plan og teknikk i møte den 28.01.2019 at Detaljreguleringsplan for Nordagutuvegen boligområde gbnr 17/23, 24, 96-99 legges ut til høring og offentlig ettersyn. Planid er 15172018. Høringsfrist er 29. mars 2019.

Publisert 21.12.2018

Høringsfrist 14.01.2019

Publisert 04.07.2018

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Utvalg for næring, plan og teknikk i møte den 28.05.2018, at Detaljreguleringsplan for Vidsjålia syd boligområde og høydebasseng legges ut til offentlig ettersyn. PlanID er 05162016.

Publisert 14.06.2018

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles igangsetting av regulering av et område langs Nordagutuvegen. Planen har planid 15172018. 

Publisert 14.06.2018

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles det oppstart av detaljregulering for Store Damtjønn hyttefelt, del av 27/1 og 5 ved Store Damtjønn vest i Sauheradfjella. Planen har planid 04022018. 

Publisert 03.04.2018

 

Også for 2018 er det bevilget en statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. Sauherad kommune vurderer å søke om tilskudd.

Innspill fra innbyggerne gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad, derfor inviteres alle til å avgi høringsuttalelse innen 18. april 2018.
Publisert 03.04.2018

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2019 er nå vedtatt.

Se planen her (PDF, 2 MB)

Fant du det du lette etter?